Medische Keuringen.

Het Medisch keuringsinstituut voert medische keuringen uit in het kader van onder andere de rijgeschiktheid.
Bijvoorbeeld op het gebied van Cardiologie, Neurologie en Interne Geneeskunde. Onze artsen keuren na verwijzing van het CBR.

De beoordeling van uw Rijgeschiktheid.

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dus heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan verlangt het CBR een onafhankelijk oordeel van een specialist.

Onze medisch specialisten geven een onafhankelijk oordeel.

Gezondheidsverklaring

In het kader van de Gezondheidsverklaring Procedure bij het CBR dient u gekeurd te worden. De arts geeft advies over uw medische geschiktheid om een motorvoertuig te besturen.

Het Medisch KeuringsInstituut hanteert de wettelijk geldende NZA tarieven. Op basis van de duur van de keuring en aanvullend onderzoek wordt het tarief vastgesteld. De prijs voor een keuring bij een internist bedraagt maximaal 161,50 Euro inclusief BTW. De prijs voor een keuring bij een neuroloog bedraagt maximaal 174,50 Euro inclusief BTW.

 1. Voorbereiding

  Het CBR heeft aangegeven dat u gekeurd moet worden. Vergeet niet uw legitimatie en een lijst van uw medicatie mee te nemen.

 2. Onderzoek door arts

  De rijbewijskeuring duurt gemiddeld 20 minuten. De keuring bestaat uit een gesprek en eventueel lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk onderzoek zal bestaan uit testen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het testen van u ogen, gehoor, evenwicht en reflex.

 3. Rapportage

  Na afloop van het onderzoek wordt binnen maximaal 5 werkdagen de rapportage afgerond en met uw goedvinden verstuurd aan het CBR. Mocht u het niet eens zijn met de rapportage, kunt u gebruik maken van uw inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. Zie daarvoor de CBR Website.

Vorderingskeuring

Soms wordt er getwijfeld aan de rijgeschiktheid of rijvaardigheid van sommige bestuurders. Op dat moment is de verkeersveiligheid in het geding en kan de zogenaamde vorderingsprocedure worden gestart.

Het Medisch KeuringsInstituut hanteert de wettelijk geldende NZA tarieven. Op basis van de duur van de keuring en aanvullend onderzoek wordt het tarief vastgesteld. De prijs voor een keuring bij een internist bedraagt maximaal 323,00 Euro inclusief BTW. De prijs voor een keuring bij een neuroloog bedraagt maximaal 375,00 Euro inclusief BTW.

 1. Voorbereiding

  Het CBR heeft aangegeven dat u gekeurd moet worden. Vergeet niet uw legitimatie en een lijst van uw medicatie mee te nemen.

 2. Onderzoek door arts

  De rijbewijskeuring duurt gemiddeld 40 minuten. De keuring bestaat uit een gesprek en eventueel lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk onderzoek zal bestaan uit testen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het testen van u ogen, gehoor, evenwicht en reflex.

 3. Rapportage

  Na afloop van het onderzoek wordt binnen maximaal 5 werkdagen de rapportage afgerond en met uw goedvinden verstuurd aan het CBR. Mocht u het niet eens zijn met de rapportage, kunt u gebruik maken van uw blokkeringsrecht. Zie daarvoor de CBR Website.

Maak een Afspraak

Vul uw naam, telefoonnummer en terugbelmoment in en wij nemen contact met u op.

U kunt ons ook bellen: 020 – 261 25 60.