Met het Medisch Keuringsinstituut Nederland (MKiN) zijn wij dagelijks bezig om betrokkenen zo goed mogelijk te ontzorgen in het proces van het bepalen van de rijgeschiktheid. Wij zorgen ervoor dat men deskundig en zonder hinder een oordeel ontvangt over hun gezondheidssituatie in het kader van de beoordeling van hun rijgeschiktheid bij het CBR.

Onze intentie is om mensen zo lang mogelijk veilig te laten rijden. Dat doen wij op basis van 3 pijlers:

1) Al onze artsen en verpleegkundigen zijn specialist op het gebied van het bepalen van de rijgeschiktheid.
a. Alle artsen van MKiN hebben een uitgebreide cursus gehad bij het CBR en werken volgens de eisen rijgeschiktheid 2000;
b. Alle artsen en verpleegkundigen van MKiN zijn BIG-geregistreerd en zijn bevoegd om medische gegevens te interpreteren en te verwerken;
c. De artsen en verpleegkundigen staan onder toezicht waardoor de mensen beschermd zijn tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

2) Wij helpen mensen bij het proces.
a. Mensen ontvangen van het CBR soms meerdere verslagen en rapporten die de arts moet invullen;
b. In sommige gevallen weten mensen niet waarom ze gekeurd moeten worden;
c. Wij bieden uitleg, hulp en ondersteuning bij dit proces en bijvoorbeeld bij het opvragen van de relevante medische gegevens.

3) Wij zijn zo transparant mogelijk.
a. Mensen ontvangen van ons duidelijke informatie over de prijs en het proces. Het MKiN stelt haar tarieven zorgvuldig vast volgens de wettelijk geldende NZa tarieven;
b. Wij hebben een duidelijke klachtenregeling die mensen kunnen gebruiken;
c. Mensen mogen in veel gevallen zelf een keurend arts kiezen en kunnen daarvoor contact opnemen met het CBR.

RIJBEWIJSBELANG / RIJBEWIJSKEURINGDIRECT is de grootste aanbieder van psychiatrische keuringen zoals beschreven wordt in het artikel in de Telegraaf. Zij hebben een andere werkwijze dan MKiN.

Een aantal van de keuringen bij MKiN gebeurt onder supervisie. Dat wil zeggen dat (delen van) de anamnese en het onderzoek bij betrokkenen door een basisarts of verpleegkundige worden gedaan op locatie. De conclusie en het advies worden geschreven door de psychiater. De reden dat wij kiezen voor deze werkwijze is tweeledig. Op de eerste plaats willen wij mensen opleiden om deze keuringen in de toekomst zelfstandig te kunnen uitvoeren als psychiater. Op de tweede plaats geeft het ons de mogelijkheid om meer mensen te kunnen keuren waardoor de wachttijd, de reisafstand en het tarief van de keuring positief worden beïnvloed voor betrokkenen.

De artsen van MKiN geven een advies aan het CBR. De medische adviseurs van het CBR nemen het besluit. In sommige gevallen wijkt het besluit van het CBR af van het advies dat de arts heeft gegeven. Het CBR heeft dan aanvullende informatie van bijvoorbeeld een andere arts of familielid.

Onderdelen van de rapportage zijn standaard. Zo zullen de inhoudsopgave, aanleiding en het recht op inzage, correctie en blokkering in veel gevallen hetzelfde zijn. Wij werken volgens strak protocollen  die de kwaliteit van de benodigde gegevens aan het CBR moeten garanderen en juridische risico’s moeten beperken.

Als u vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen via vragen@mkin.nl.

Met vriendelijke groet,

Directie MKiN