Tarieven MKIN per 01-01-2023

Het MKiN stelt haar tarieven zorgvuldig vast volgens de wettelijk geldende NZa tarieven. Op basis van de daadwerkelijke duur van de keuring (directe tijd) en de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd) wordt het uiteindelijke tarief vastgesteld. U betaalt een voorschot en u ontvangt altijd een eindafrekening. Op basis van deze eindafrekening kunt u recht hebben op teruggave van uw voorschot of heeft u de plicht om de aanvullende toeslagen te betalen. Eigenlijk zoals het ook werkt bij uw energie rekening.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tarieven MKIN per 01-01-2023

Het MKIN stelt haar tarieven zorgvuldig vast volgens de wettelijk geldende NZa tarieven. Op basis van de daadwerkelijke duur van de keuring (directe tijd) en de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd) wordt het uiteindelijke tarief vastgesteld. U betaalt een voorschot en u ontvangt altijd een eindafrekening. Op basis van deze eindafrekening kunt u recht hebben op teruggave van uw voorschot of heeft u de plicht om de aanvullende toeslagen te betalen. Eigenlijk zoals het ook werkt bij uw energie rekening.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tarieven

Keurend arts Totaal bedrag 
75+ keuring (obv 10 min) € 49,95 per keuring
Overige verslagen (obv 10 min) € 49,95 per verslag
ARBO-arts  keuring ivm groot rijbewijs (obv 10 min) € 70,00 per keuring
Keuring Psychiater Basistarief Toeslag directe tijd Toeslag indirecte tijd  Totaal bedrag
Gezondheidsverklaring Medisch (obv >15 min) € 122,94 € 60,62 € 61,44 € 245,00
Gezondheidsverklaring Alcohol* (obv >15 min) € 122,94 € 60,62 € 61,44 € 245,00
Gezondheidsverklaring Drugs* (obv >15 min) € 122,94 € 60,62 € 61,44 € 245,00
Gezondheidsverklaring Alcohol & Drugs*
(obv >15 min)
€ 122,94 € 60,62 € 61,44 € 245,00

* Het is noodzakelijk dat u voor de keuring een laboratorium onderzoek laat doen. Wij werken samen met de website Bloedwaardentest. In onze afspraakbevestiging ontvangt u de instructies. Zonder de uitslag van uw bloed- en urinetest kan de psychiater u niet keuren. Laat dus op tijd uw bloed en urine onderzoeken. De kosten van het bloed- en urinetest zijn voor eigen rekening.

Keuring Neuroloog Basistarief Toeslag directe tijd Toeslag indirecte tijd  Totaal bedrag
Gezondheidsverklaring (obv >15 min) € 122,94 € 60,62 € 61,44 € 245,00
Gezondheidsverklaring OSAS (obv <15 min) € 122,94 € 59,57 € 182,50
Mededeling € 412,50
Keuring Internist Basistarief Toeslag directe tijd Toeslag indirecte tijd Totaal bedrag
Gezondheidsverklaring (obv >15 min) € 122,94 € 59,57 € 182,50
Mededeling € 412,50
Keuring Cardioloog Basistarief Toeslag directe tijd Toeslag indirecte tijd Totaal bedrag
Gezondheidsverklaring (obv >15 min) € 122,94 € 59,57 € 182,50
Mededeling € 412,50
Aanvullende voorwaarden
Annuleren of wijzigen afspraak door betrokkene € 15,50 per afspraak
Afspraak annuleren door betrokkene binnen 48 uur 100% van het basistarief
Kosten opvragen medische informatie Doorberekening kosten behandelend (huis)arts
Hulp bij aantekenen bezwaar bij CBR € 79,95 per zaak

Tarieven (incl.eventuele toeslagen)

Keurend arts 
75+ keuring: € 49,95
Medisch verslag: € 49,95
Arbo keuring: € 70,00

Onafhankelijk Specialist
Neuroloog keuring: € 245,00
Neuroloog keuring (OSAS): € 182,50
Psychiater keuring*: € 245,00
Internist keuring: € 182,50
Cardioloog keuring: € 182,50

Mededelingen
Neuroloog keuring: € 412,50
Internist keuring: € 412,50
Cardioloog keuring: € 412,50 

Aanvullende voorwaarden

  • Annuleren of wijzigen afspraak door betrokkene: € 15,50 per afspraak
  • Afspraak annuleren door betrokkene binnen 48 uur: 100% van het (basis)tarief
  • Kosten opvragen medische informatie: Doorberekening kosten behandelend (huis)arts
  • Hulp bij aantekenen bezwaar bij CBR: € 79,95 per zaak

* Het is noodzakelijk dat u voor de keuring een laboratorium onderzoek laat doen. Wij werken samen met de website Bloedwaardentest. In onze afspraakbevestiging ontvangt u de instructies. Zonder de uitslag van uw bloed- en urinetest kan de psychiater u niet keuren. Laat dus op tijd uw bloed en urine onderzoeken. De kosten van het bloed- en urinetest zijn voor eigen rekening.

In rekening gebrachte toeslag
Iedere keuring is uniek waardoor wij niet kunnen inschatten hoeveel tijd de arts precies nodig heeft om een goed advies te geven. Op basis van de vele keuringen die onze artsen doen gaan wij uit van een gemiddelde duur voor de directe tijd van 20 minuten en indirecte tijd van 20 minuten in geval van een keuring naar aanleiding van een Gezondheidsverklaring. Na afloop van de keuring ontvangt u een eindafrekening. Op basis van deze eindafrekening kunt u recht hebben op teruggave van uw voorschot of heeft u de plicht om de aanvullende toeslagen te betalen.

Een mededelingenprocedure is een rijbewijskeuring op last van de politie of op verzoek van de behandelend arts. Deze keuring heeft één standaard tarief waarin de kosten voor zowel alle directe als indirecte tijd zijn opgenomen.

Basistarief
Het basistarief voor rijbewijskeuring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het basistarief in 2023 bedraagt € 101,60 exclusief 21% BTW / € 122,94 inclusief 21% BTW.

Directe tijd
De directe tijd betreft de totale duur van de rijbewijskeuring. De tijd wordt gemeten vanaf het moment dat u wordt opgeroepen uit de wachtkamer tot en met het moment dat de arts heeft aangegeven dat de keuring is beëindigd. Wanneer de directe tijd meer dan 15 minuten bedraagt zal de arts een toeslag directe tijd van maximaal € 50,78 exclusief 21% BTW /  € 61,44 inclusief 21% BTW per extra 15 minuten in rekening kunnen brengen.

Indirecte tijd
De indirecte tijd bestaat uit het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR. Wanneer de indirecte tijd meer dan 15 minuten bedraagt zal de arts een toeslag indirecte tijd van maximaal € 50,78 exclusief 21% BTW /  € 61,44 inclusief 21% BTW per extra 15 minuten in rekening kunnen brengen.

Vooraf betalen
Wij vragen u vriendelijk vooraf te betalen. In het verleden is gebleken dat betrokkenen teleurgesteld kunnen zijn in het advies van de arts. Helaas is ook gebleken dat veel betrokkenen niet bereid zijn vervolgens de factuur te voldoen. Daarnaast heeft MKIN te maken met een aantal betrokkenen die ondanks het maken van de afspraak niet verschijnen tijdens de keuring. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Eigen keuze
U mag in veel gevallen een eigen keurend arts kiezen. In sommige gevallen ontvangt u een verwijzing naar een specifieke arts. U kiest uw arts dan niet zelf. Als u het niet eens bent met de keuze van het CBR, kunt u wel om een andere arts vragen. U kunt in zo’n geval direct na ontvangst van de verwijsbrief contact opnemen met het CBR op telefoonnummer 088-227 77 00. Houdt u er wel rekening mee dat dit vertraging kan opleveren in de afhandeling van uw Gezondheidsverklaring of Mededeling.

Kosten voor wijzigen of annuleren van uw afspraak
Bent u verhinderd? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan maakt u plaats voor iemand anders. De afspraak kan binnen 24 uur na het maken van de afspraak kosteloos worden verplaatst of verzet, daarna worden er €15,50 administratiekosten in rekening gebracht. Als u uw afspraak binnen 48 uur voor uw keuring annuleert, zijn wij genoodzaakt om het basistarief in rekening te brengen. Om een afspraak te verzetten/annuleren kunt u contact op te nemen met het secretariaat MKIN, 020 – 261 25 60.

Kosten voor opvragen van medische informatie
In sommige gevallen heeft de keurend arts informatie van uw behandelend (huis)arts nodig. Als u de informatie zelf niet wilt of kunt opvragen dan kunnen wij door middel van een machtiging de informatie opvragen. Wij zullen de behandelend (huis)arts aangeven dat wij in opdracht van u informatie hebben opgevraagd. Als uw behandelend (huis)arts kosten in rekening brengt dan zal de factuur door u moeten worden betaald.

Uw behandelend (huis)arts is verplicht kosteloos een afschrift te verstrekken. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld dat patiënten recht hebben op inzage in, en een afschrift van hun medisch dossier. Op grond hiervan kan een patiënt een afschrift vragen van zijn volledige dossier of van gegevens daaruit. Ook de vertegenwoordiger of gemachtigde van de patiënt mag daarom vragen. Klik hier voor meer informatie.

Mocht u het niet eens zijn met deze kosten dan kunt contact opnemen met uw eigen behandelend (huis)arts.

Geen verzekerde zorg
Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering en worden dus niet vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Daarnaast is het voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een verwijzing heeft van het CBR. De keuringen van MKIN hebben geen behandelcode of zorgverlenersnummer. Op de factuur vindt u wel onze AGBcode, de zorgproductcode en de prestatiecode. Mocht uw zorgverzekeraar dit vergoeden dan is dan vanwege uw aanvullende verzekering. De rijbewijskeuring is niet opgenomen in de basisverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen dus niet mee voor uw eigen risico. Meer informatie over de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering.

Heeft u moeite met betalen?
Als u onder curatele, bewind of mentorschap staat kunnen de kosten voor een rijbewijskeuring zwaar op uw budget drukken. Het hebben van een rijbewijs is voor u essentieel. Daarom hebben wij voor u een regeling waar u gebruik van kunt maken als u zich in deze situatie bevindt. Stuur een e-mail naar info@mkin.nl als u gebruik wilt maken van deze regeling.

Bent u het oneens met de factuur?
Mocht u het niet eens zijn met de eindafrekening dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Bent u het oneens met de keuring?
U heeft altijd recht op een herkeuring. U kunt een herkeuring aanvragen als u het niet eens bent met de medische gegevens zoals die in het besluit van het CBR staan. U vraagt dan om een verwijzing naar een andere arts voor een nieuw onderzoek. Bij een herkeuring wijst het CBR een arts aan die u kunt bezoeken. De kosten van dit nieuwe onderzoek betaalt u zelf. Daarna neemt het CBR een nieuw besluit. Als u nog niet tevreden bent met dat nieuwe besluit, kunt u daartegen bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken door het formulier Bezwaar maken tegen besluit volledig in te vullen, te printen, ondertekenen en naar het CBR op te sturen. Het juiste adres vindt u onderaan het formulier na aanvinken tegen welk besluit u bezwaar maakt. Stuur uw bezwaarschrift naar het CBR  op binnen 6 weken vanaf de datum van het besluit. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift op tijd is. Anders mag het CBR uw bezwaar niet meer behandelen. Verstuur uw bezwaarschrift aangetekend. Dan weet u zeker dat het CBR het ook echt ontvangen heeft.

Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van bezwaar.

Vragen?
Met het Medisch KeuringsInstituut Nederland (MKiN) zijn wij dagelijks bezig om u zo goed mogelijk te ontzorgen bij het ingewikkelde proces van het bepalen van de rijgeschiktheid. Wij zorgen ervoor dat u deskundig en zonder hinder een oordeel ontvangt over uw gezondheidssituatie door een onafhankelijk arts in het kader van de beoordeling van uw rijgeschiktheid bij het CBR. Mocht u vragen hebben dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur telefonisch contact met ons opnemen op 020 – 261 25 60 of een mail sturen aan info@mkin.nl. Wij helpen u graag op weg.

Aandachtig

Wij begrijpen uw situatie

Deskundig

Wij geven u een eenduidig advies

Oplossingsgericht

Wij helpen u met het CBR proces