Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS), een aandoening waarbij de ademhaling herhaaldelijk stopt en start tijdens de slaap, kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de invloed van slaapapneu op het rijgedrag.

Mensen met onbehandelde slaapapneu ervaren vaak vermoeidheid en slaperigheid overdag, wat een aanzienlijke risicofactor kan zijn tijdens het autorijden. De herhaalde onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap leiden tot een verstoorde nachtrust, wat resulteert in verminderde alertheid en concentratie overdag.

Studies tonen aan dat mensen met slaapapneu meer kans hebben op verkeersongevallen vanwege verminderde reactietijden en vermoeidheid. Het risico neemt toe bij langdurige ritten en monotoon rijden, waar de kans op in slaap vallen groter is.

Gelukkig kunnen veel gevallen van slaapapneu effectief worden behandeld met positieve luchtwegdruk (CPAP)-therapie. Regelmatig gebruik van een CPAP-machine (beademing) kan de kwaliteit van de slaap verbeteren en overdag de alertheid herstellen.

Het is essentieel dat mensen zich bewust zijn van de relatie tussen slaapapneu en rijveiligheid. Wie vermoedt dat hij of zij aan slaapapneu lijdt, moet hulp zoeken via de huisarts en, indien nodig, de aanbevolen behandeling volgen. Door dit te doen, dragen ze niet alleen bij aan hun eigen welzijn, maar ook aan de verkeersveiligheid op de weg voor henzelf en anderen.