Hulp als u het financieel moeilijk heeft.

Sommige mensen kunnen een periode in uw leven meemaken waarin het financieel even moeilijk is. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Als u onder curatele, bewind of mentorschap staat kunnen de kosten voor een rijbewijskeuring zwaar op uw budget drukken. Het hebben van een rijbewijs is voor u essentieel. Daarom hebben wij voor u een regeling waar u gebruik van kunt maken als u zich in deze situatie bevindt. Stuur een e-mail naar keuring@mkin.nl als u gebruik wilt maken van deze regeling.

Snel uw rijbewijs verlengen

Aandachtig

Wij begrijpen uw situatie

Deskundig

Wij geven u een eenduidig advies

Oplossingsgericht

Wij helpen u met het CBR proces