Een rijbewijskeuring is een medische beoordeling die vereist kan zijn voor het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs, vooral voor oudere bestuurders of bestuurders met bepaalde medische aandoeningen. Deze keuringen worden uitgevoerd om de veiligheid op de weg te waarborgen door te controleren of een bestuurder medisch geschikt is om een voertuig te besturen.

De kosten van een rijbewijskeuring kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de locatie, de zorgverlener die de keuring uitvoert en het type keuring dat nodig is. Over het algemeen kunnen de kosten variëren van enkele tientallen tot honderden euro’s.

Het proces van een rijbewijskeuring omvat vaak een beoordeling van de medische geschiedenis van de persoon, inclusief eventuele bestaande aandoeningen of medicatiegebruik dat van invloed kan zijn op de rijvaardigheid. Daarnaast kunnen verschillende fysieke en cognitieve tests worden uitgevoerd om de algemene gezondheid en geschiktheid van de persoon voor het rijden te beoordelen.

U regelt de betaling van de medische keuring zelf met uw arts of specialist. Het CBR speelt hier geen rol in. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt hoeveel een rijbewijskeuring maximaal mag kosten. Een arts of specialist mag minder in rekening brengen, maar nooit meer.

U betaalt voor de tijd die de arts of specialist nodig heeft voor uw keuring. Daarbij hoort de tijd die besteed wordt aan de keuring zelf én de tijd die de arts nodig heeft om het rapport klaar te maken en in te vullen.

Bekijk hier onze tarieven.

Een medische keuring door een basisarts kost €55,-.

Een medische keuring door een Arbo-arts kost €80,-.

Een medische keuring door een specialist kost minimaal €130,20. Hiervan is 15 minuten voor de keuring zelf en 15 minuten voor het opstellen van de keuringsuitslag door een specialist.

In veel gevallen kost de keuring door een specialist meer omdat er toeslagen voor directe en indirecte tijd in rekening worden gebracht.

De directe tijd betreft de totale duur van de rijbewijskeuring op de keuringsdag. De tijd wordt gemeten vanaf het moment dat u wordt opgeroepen uit de wachtkamer tot en met het moment dat de arts de deur achter u sluit. De directe tijd wordt gemeten per 5 minuten en bedraagt € 21,30 per 5 minuten.

De indirecte tijd bestaat uit het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken, indienen en afhandelen van het advies bij het CBR. De indirecte tijd wordt gemeten per 15 minuten en bedraagt € 65,- per 15 minuten. De indirecte tijd mag alleen door psychiaters en neurologen in rekening worden gebracht. Er mogen maximaal 2 toeslagen indirecte tijd in rekening worden gebracht.

Soms is er naast de medische keuring nog meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een bloedonderzoek of extra onderzoek door een specialist. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Het is belangrijk op te merken dat de kosten van een rijbewijskeuring meestal niet worden gedekt door de standaard ziektekostenverzekering, tenzij dit specifiek is opgenomen in de polis. Dit betekent dat de kosten meestal door de persoon zelf moeten worden gedragen. Vraag uw zorgverzekering of u een vergoeding heeft voor uw rijbewijskeuring.

In sommige gevallen is het mogelijk om de kosten van een rijbewijskeuring af te trekken van de belasting. Veel mensen met een ziekte of beperking en veel ouderen hebben hoge kosten voor het gewone dagelijkse leefvervoer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet lopen of fietsen, zoals anderen. Had u in 2023 vanwege uw ziekte of beperking (of vanwege de ziekte of beperking van uw kind) hogere vervoerskosten dan anderen, dan bestaat de mogelijkheid de meerkosten hiervan op te voeren als zorgkosten. Bel de belastingtelefoon 0800 – 0543 (gratis) om te vragen of dit van u op toepassing is.

Voor mensen die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, is het raadzaam om vooraf de kosten en vereisten te controleren bij de relevante instanties of zorgverleners om verrassingen te voorkomen. Het tijdig plannen van de keuring kan helpen om mogelijke vertragingen bij het vernieuwen of verkrijgen van een rijbewijs te voorkomen. Hiermee voorkomt u extra kosten voor bijvoorbeeld een spoedaanvraag, extra vervoerskosten of extra rijlessen.

MKiN helpt u graag met uw rijbewijskeuring. Neem gerust contact op met 020 – 261 25 60 als u vragen heeft.