Vanaf heden is het mogelijk om bij MKiN een afspraak te maken voor een verplicht specialistisch onderzoek in het kader een Mededeling Psychiatrie. Dit is bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een vermoeden op alcohol- en/of drugsmisbruik of psychisch functioneren.

Dit verplichte onderzoek, de mededelingenprocedure, is een essentieel onderdeel van het waarborgen van verkeersveiligheid. Het CBR ontvangt een mededeling van een vermoeden van ongeschiktheid van derden. Dit kan een mededeling van de politie zijn of een mededeling gebaseerd op informatie van andere derden, zoals een behandelend arts.

Op basis van het advies gegeven door de specialist neemt het CBR een besluit over de rijgeschiktheid.

Persoonlijke begeleiding

Bij MKiN begrijpen wij dat deze verplichte keuring een stressvolle gebeurtenis kan zijn. Het gaat tenslotte om uw rijgeschiktheid en rijbevoegdheid. Daarom zullen wij u persoonlijk begeleiden bij het voorbereiden, ondergaan en afhandelen van de keuring. Bel 020-261 25 60 voor het maken van een afspraak. Wij helpen u graag.

De keuring

Tijdens de keuring beoordeelt de psychiater verschillende aspecten, zoals de algemene gezondheid, de medische geschiedenis en aanvullend laboratoriumonderzoek van de bestuurder. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of de bestuurder geschikt is om te rijden, of dat er bepaalde beperkingen of aanpassingen nodig zijn.

De kosten

De kosten van de keuring worden in sommige gevallen door het CBR betaald.

Als u bent doorverwezen in verband met een onderzoek in verband met een vermoeden op alcohol- en/of drugsmisbruik, dan betaalt het CBR de kosten.

Als u bent doorverwezen in verband met een onderzoek in verband met psychisch functioneren, dan betaalt u zelf de kosten. Zie onze tarief pagina.

Afspraak maken?

Bel 020-261 25 60 voor het maken van een afspraak.