Veel mensen met een ziekte of beperking en veel ouderen hebben hoge kosten voor het gewone dagelijkse leefvervoer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet lopen of fietsen, zoals anderen. Had u in 2023 vanwege uw ziekte of beperking (of vanwege de ziekte of beperking van uw kind) hogere vervoerskosten dan anderen, dan bestaat de mogelijkheid de meerkosten hiervan op te voeren als zorgkosten.

Er geldt daarbij een vergelijkingsmaatstaf.

  • U moet aantonen dat u in 2023 meer hebt uitgegeven aan uw vervoer dan iemand die geen ziekte of beperking heeft en die voor het overige (inkomen, vermogen, gezinssamenstelling) in vergelijkbare omstandigheden verkeerde als u.
  • U moet kunnen aantonen dat u die meerkosten hebt gemaakt vanwege uw ziekte of beperking. Hogere uitgaven dan gemiddeld kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan doordat u graag in een luxe auto rijdt of een liefhebberij hebt waarvoor u bovengemiddeld veel op pad bent. In dat geval zijn de meerkosten niet aftrekbaar.
  • Het gaat bij de vergelijkingsmaatstaf nadrukkelijk om de extra vervoerskosten die u maakt en niet om de extra kilometers.

Deze criteria maken de aftrek van extra kosten voor leefvervoer erg lastig. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om autokosten af te trekken met als argument dat al je gereden kilometers zorggerelateerd zijn, omdat je vanwege je beperkingen op een auto bent aangewezen.

De kosten voor een medische keuring voor het aanvragen (of behouden) van een rijbewijs mag u meerekenen, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland. Naar analogie zouden ook de kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats of een gehandicaptenparkeerkaart mee mogen tellen. Ook dit zijn immers kosten die u ‘als rechtstreeks gevolg van’ de beperkingen gemaakt hebt. De term ‘vervoer’ mag u ruim opvatten, zegt de rechter: ‘Het gaat niet alleen om de directe kosten van het transport als zodanig’, maar ook om de kosten die u vanwege uw ziekte of beperkingen moet maken om dat vervoer überhaupt mogelijk te maken.

Alle informatie in dit artikel gaat over het belastingjaar 2023. De aangifte inkomstenbelasting over dat jaar start op 1 maart 2024. Vraag u belasting adviseur om hulp.