Kan ik contant betalen?

2024-05-26T12:01:56+01:0003/04/23|

Nee. Wij vragen u vriendelijk vooraf te betalen. In het verleden is gebleken dat betrokkenen teleurgesteld kunnen zijn in het advies van de arts. Helaas is ook gebleken dat veel betrokkenen niet bereid zijn vervolgens de factuur te voldoen. Daarnaast heeft MKiN te maken met een aantal betrokkenen die ondanks het maken van de afspraak niet verschijnen tijdens de keuring. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

2024-05-26T12:08:44+01:0003/04/23|

Het MKiN stelt haar tarieven zorgvuldig vast volgens de wettelijk geldende NZa tarieven. Op basis van de daadwerkelijke duur van de keuring (directe tijd) en de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd) wordt het uiteindelijke tarief vastgesteld. U betaalt een voorschot en u ontvangt altijd een eindafrekening. Op basis van deze [...]

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?

2024-05-26T12:15:18+01:0003/04/23|

Bent u het niet eens met het besluit van het CBR, dan hebt u recht op een herkeuring. Neem daartoe binnen 4 weken schriftelijk contact op met het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Medische specials, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk. Voeg een kopie bij van het besluit over uw rijgeschiktheid. U kunt ook mailen naar herkeuringen@cbr.nl. Klik hier voor meer informatie van het CBR.

Heb ik recht op inzage van het keuringsrapport?

2023-04-03T14:22:04+01:0003/04/23|

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van het zogenaamde ‘inzagerecht’. Dit houdt in dat u desgewenst, vóór verzending naar het CBR, een kopie krijgt van het conceptverslag. U kunt daarmee niet alleen kennisnemen van de conclusies van het keuringsonderzoek, maar tevens kunt u aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten, zoals bijvoorbeeld een onjuiste naam of (geboorte)datum. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR. [...]

Ga naar de bovenkant