• AD(H)D
  • Angststoornis
  • Autismespectrumstoornis (Autisme, PDD-NOS, Asperger)
  • Depressie
  • Manische depressie
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Psychose
  • Schizofrenie
  • Waanstoornis
  • Misbruik van alcohol en/of drugs