Indien u een vraag heeft inzake de medisch specialistische keuring stuurt u dan een e-mail naar info@mkin.nl of bel met 020-261 25 60.