Een keuring bestaat uit een gesprek met de medisch specialist waarin uw medische voorgeschiedenis wordt besproken. Vervolgens zal er in veel gevallen lichamelijk onderzoek worden verricht om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen.