MKiN | antwoorden op vragen2024-06-21T14:55:45+01:00

De antwoorden op de meest gestelde vragen

Ons belangrijkste doel is om mensen zo goed mogelijk te helpen tijdens dit ingewikkelde proces van het beoordelen van de rijgeschiktheid. Mensen hebben vaak meerdere verwijzingen ontvangen van het CBR. Soms gaat het om een verslag en soms gaat het over een rapport. U weet soms zelf niet eens waarom u moet worden gekeurd. Wij helpen u met het verduidelijken van uw proces, ondersteunen daarnaast bij het opvragen van de relevante medische gegevens en wij kunnen bijstaan in uw contact met het CBR.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag via 020 – 261 25 60 of via keuring@mkin.nl en wij beantwoorden deze graag persoonlijk.

Kan ik contant betalen?2024-05-26T12:01:56+01:00

Nee. Wij vragen u vriendelijk vooraf te betalen. In het verleden is gebleken dat betrokkenen teleurgesteld kunnen zijn in het advies van de arts. Helaas is ook gebleken dat veel betrokkenen niet bereid zijn vervolgens de factuur te voldoen. Daarnaast heeft MKiN te maken met een aantal betrokkenen die ondanks het maken van de afspraak niet verschijnen tijdens de keuring. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Kan ik betalen op locatie?2024-05-26T12:03:52+01:00

Nee. In verband met de veiligheid van onze medewerkers is het niet mogelijk om op locatie te betalen. Wij vragen u vriendelijk om vooraf te betalen. U ontvangt van ons een factuur.

Worden de kosten vergoed door de zorgverzekering?2024-05-26T12:06:25+01:00

De kosten voor een rijbewijskeuringen worden niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Als u aanvullend bent verzekerd dan kunt u uw polis controleren of contact opnemen met u zorgverzekering.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?2024-05-26T12:08:44+01:00

Het MKiN stelt haar tarieven zorgvuldig vast volgens de wettelijk geldende NZa tarieven. Op basis van de daadwerkelijke duur van de keuring (directe tijd) en de tijd voor het voorbereiden van de keuring, de interpretatie van de Eisen Rijgeschiktheid 2000, het duiden van de beschikbare medische informatie en het uitwerken en indienen van het advies bij het CBR (indirecte tijd) wordt het uiteindelijke tarief vastgesteld. U betaalt een voorschot en u ontvangt altijd een eindafrekening. Op basis van deze eindafrekening kunt u recht hebben op teruggave van uw voorschot of heeft u de plicht om de aanvullende toeslagen te betalen. Eigenlijk zoals het ook werkt bij uw energie rekening.

Lees onze tarievenpagina met meer informatie.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?2024-05-26T12:15:18+01:00

Bent u het niet eens met het besluit van het CBR, dan hebt u recht op een herkeuring. Neem daartoe binnen 4 weken schriftelijk contact op met het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Medische specials, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk. Voeg een kopie bij van het besluit over uw rijgeschiktheid. U kunt ook mailen naar herkeuringen@cbr.nl. Klik hier voor meer informatie van het CBR.

Heb ik recht op inzage van het keuringsrapport?2023-04-03T14:22:04+01:00

Na afloop van het onderzoek wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van het zogenaamde ‘inzagerecht’. Dit houdt in dat u desgewenst, vóór verzending naar het CBR, een kopie krijgt van het conceptverslag. U kunt daarmee niet alleen kennisnemen van de conclusies van het keuringsonderzoek, maar tevens kunt u aangeven of er sprake is van een onjuiste weergave van feiten, zoals bijvoorbeeld een onjuiste naam of (geboorte)datum. Deze correcties worden dan met het rapport meegestuurd naar het CBR.

Wordt het advies van de arts altijd overgenomen door het CBR?2023-04-03T14:21:28+01:00

Nee. Het is uiteindelijk aan de arts van het CBR (de medisch adviseur) om te beslissen over uw rijgeschiktheid. Voor informatie kunt u bellen met het CBR op 088-2277700.

Wanneer ontvang ik de uitslag van het CBR?2023-04-03T14:20:32+01:00

Na verzending van uw definitieve rapportage zal deze na 1 tot 2 weken in het CBR systeem verwerkt zijn. Gemiddeld ontvangen klanten van het CBR vervolgens binnen 4 weken bericht over de volgende stap van het CBR. Soms loopt dit op tot ongeveer 16 weken. Voor informatie kunt u bellen met de CBR klantenservice op 088-227 77 00.

Wanneer is mijn rapportage klaar?2023-09-08T10:28:01+01:00

Als de keurend arts alle informatie heeft ontvangen en geen vragen meer heeft en u heeft de factuur betaald dan kunnen wij het advies binnen 3 werkdagen aan het CBR versturen via ZorgDomein.

Heeft u een aanvullende vraag van het CBR ontvangen?2024-07-14T17:17:44+01:00

Soms heeft het CBR nog vragen naar aanleiding van uw keuring bij MKiN. Als u een aanvullende aanvraag hebt ontvangen van het CBR dan kunt u deze hier uploaden. Wij zullen dan zorgen dat de vraag zo snel mogelijk door de arts wordt beantwoord.

Moet ik voor mijn afspraak naar een laboratorium voor bloed en/of urine onderzoek?2023-04-03T14:16:48+01:00

Als u in het verleden bent aangehouden met alcohol en/of drugs dan moet u verplicht uw bloed en/of urine laten onderzoeken bij een laboratorium. Als u een afspraak maakt voor zo’n keuring dan ontvangt u automatische een instructie.

Waarom moet iemand mee naar de keuring?2023-04-03T14:15:58+01:00

Als u wordt gekeurd vanwege dementie/MCI dan vragen wij u een bekende of een familielid mee te nemen naar de keuring zodat er aan hen vragen kunnen worden gesteld over de geschiedenis van uw problemen, stoornis of aandoening.

Zijn de locaties rolstoeltoegankelijk?2023-04-03T20:17:49+01:00

Alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk. Als u het prettig vindt dan kunt u altijd voor uw keuring contact opnemen met ons om uw situatie te bespreken.

Hoe moet ik de medische info aanleveren?2023-11-23T17:48:06+01:00

U kunt uw medische gegevens via ons beveiligde Cliënt Portaal uploaden of per (onbeveiligde) email naar keuring@mkin.nl. Als u het per post wil versturen dan kan dat naar MKIN t.a.v. uw keurend arts, Postbus 17188, 1001JD Amsterdam. Let op: stuur uw documenten niet naar de keuringslocatie, daar worden uw gegevens niet verwerkt.

Wannneer moet ik de medische info aanleveren?2023-04-03T14:12:58+01:00

Graag vragen wij uw medische gegevens uiterlijk 5 dagen voor de keuring aan te leveren.

Welke medische informatie moet ik aanleveren?2023-04-03T14:12:17+01:00

MKIN opereert onafhankelijk van het CBR, daarom hebben onze artsen de medische informatie die bij het CBR wel bekend is niet tot hun beschikking. Zonder informatie kan onze arts u niet keuren. U kunt de gegevens opvragen bij uw huisarts, de polikliniek van uw ziekenhuis, uw apotheek en/of uw opticien. Wij verzoeken u om de gegevens (indien van toepassing) vóór de rijbewijskeuring aan te leveren.

De belangrijkste gegevens zijn:

1) Meest recente verslag van uw behandelend specialist (als u in de afgelopen 10 jaar bij een specialist bent geweest);
2) Actueel medicatieoverzicht;
3) De verwijsbrief van het CBR inclusief de ZD code.

Waarom is mijn gewenste locatie niet beschikbaar?2023-04-03T14:04:29+01:00

Vanwege drukte kan het zijn dat de locatie verschilt met de locatie die u heeft gekregen van het CBR of waar u gekeurd wilt worden. Wij proberen u dan zo dichtbij mogelijk te keuren. Wij proberen u altijd een locatie aan te bieden binnen 30 autominuten rijden.

Hoe kan ik mijn keuringsafspraak annuleren?2024-05-23T13:19:05+01:00

Als u uw keuringsafspraak wilt annuleren dan kunt u een e-mail sturen aan keuring@mkin.nl of bellen met 020 – 261 25 60. Vergeet niet uw CBR kenmerk en geboortedatum te vermelden. Uw afspraak kan binnen 24 uur na het maken van de afspraak kosteloos worden geannuleerd, daarna worden administratiekosten in rekening gebracht van € 17,50 inclusief 21% BTW. Als u uw afspraak binnen 48 uur voor uw keuring annuleert, zijn wij genoodzaakt om het basistarief van de keuring in rekening te brengen.

Hoe kan ik mijn keuringsafspraak wijzigen?2024-05-23T13:18:30+01:00

Als u uw keuringsafspraak wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen aan keuring@mkin.nl of bellen met 020 – 261 25 60. Vergeet niet uw CBR kenmerk en geboortedatum te vermelden. Uw afspraak kan binnen 24 uur na het maken van de afspraak kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd, daarna worden administratiekosten in rekening gebracht van € 17,50 inclusief 21% BTW. Als u uw afspraak binnen 48 uur voor uw keuring annuleert, zijn wij genoodzaakt om het basistarief van de keuring in rekening te brengen.

Bij welke psychiatrische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2023-04-03T13:37:44+01:00
 • AD(H)D
 • Angststoornis
 • Autismespectrumstoornis (Autisme, PDD-NOS, Asperger)
 • Depressie
 • Manische depressie
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Waanstoornis
 • Misbruik van alcohol en/of drugs
Bij welke cardiologische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2023-04-03T21:13:59+01:00
 • Aangeboren gebreken van hart en grote vaten
 • Angina pectoris (pijn op de borst)
 • Bewustzijnsstoornis
 • Bypass
 • Cardiomyopathie (hartspierziekte)
 • Chronisch hartfalen
 • Dotterbehandeling
 • Hartinfarct
 • Hartklepafwijking
 • Hartritmestoornis
 • ICD
 • Geleidelingsstoornis van het hart
 • Kransvatlijden
 • Pacemaker
Bij wie kan ik een vraag inzake de medische keuring stellen?2023-04-03T14:45:51+01:00

Indien u een vraag heeft inzake de medisch specialistische keuring stuurt u dan een e-mail naar info@mkin.nl of bel met 020-261 25 60.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb inzake de medische keuring?2023-04-03T13:40:18+01:00

Indien u een klacht heeft inzake de medisch specialistische keuring welke is uitgevoerd door een specialist aangesloten bij MKIN, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Bij welke inwendige aandoeningen moet ik worden gekeurd?2023-04-03T13:41:26+01:00
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Dialyse, tevens voorstadium van dialyse
 • Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
 • Bloedziekte
 • Orgaantransplantatie
 • Diep veneuze trombose (ernstig)
Bij welke neurologische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2023-04-03T13:41:52+01:00
 • Aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel, toenemend in ernst Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
 • Bewustzijnsstoornis (bijv. flauwvallen)
 • Dementie
 • Dwarslaesie
 • Epilepsie (vallende ziekte)
 • Gevoelstoornis van de benen/voet (neuropathie)
 • Hersendoorbloedingsstoornis in de vorm van een TIA of beroerte
 • Hersenbeschadiging van een trauma
 • Hersentumor
 • Misvorming van de hersenvaten met of zonder hersenbloeding
 • Multiple sclerose (MS)
 • Narcolepsie (slaapstoornis)
 • Overmatige slaperigheid
 • Polio met restverschijnselen
 • Spasticiteit (verhoogde spierspanning) verkregen in jeugd
 • Spieraandoening
 • Verminderd geestelijk functioneren, anders dan dementie (bijv. geheugenstoornis) zenuwbeschadiging na een trauma
 • Ziekte van Huntington
 • Ziekte van Parkison
Ga naar de bovenkant