CBR keuring door Neuroloog

Heeft u een neurologische rijbewijs keuring nodig?

Bij sommige neurologische aandoeningen mag u voor uw eigen en andermans veiligheid niet zomaar weer autorijden. Bijvoorbeeld bij epilepsie, beroerte, polyneuropathie, ziekte van Parkinson of dementie. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR meestal opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Onze neurologen beoordelen uw gezondheid.

Maak Online een Afspraak of Bel met 020 – 261 25 60 .

Stap 1.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken heeft u uw CBR verwijzing en paspoort nodig. Wij verwerken uw keuring via ZorgDomein. Zorg dus dat u uw ZD code bij de hand hebt. Deze staat op de verwijzing van het CBR.

Vanwege de Corona maatregelen kunnen wij helaas niet op alle locaties de keuringen organiseren. Wel proberen wij u zo snel mogelijk te helpen.

In sommige gevallen kunt u Online Gekeurd worden door de neuroloog. Neem daarvoor contact op met 020 – 261 25 60.

Stap 2.

Informatie opvragen

MKIN opereert onafhankelijk van het CBR, daarom hebben onze artsen de medische informatie die bij het CBR bekend is niet tot hun beschikking. Wij verzoeken u om de volgende gegevens (indien beschikbaar) mee te nemen:

 • samenvatting huisartsenjournaal met betrekking tot de aandoening waarvoor u gekeurd wordt (op te vragen bij uw huisarts);
 • meest recente specialistenbrief (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 • medicatie overzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Stap 3.

Medische keuring

Tijdens de keuring heeft onze neuroloog een gesprek met u. Tevens zal de neuroloog u kort lichamelijk onderzoeken om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed heeft op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan denken aan het testen van uw ogen, gehoor, evenwicht en reflex.

Na de keuring zal de neuroloog een onafhankelijk advies geven aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Zodra het CBR het rapport heeft ontvangen krijgt u uiterlijk binnen 4 weken een reactie van het CBR. Maar vaak gaat ook dat sneller.

Veelgestelde vragen

U heeft een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR meestal opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Dit doet het CBR via de Gezondheidsverklaring.

U heeft de Gezondheidsverklaring ingevuld en gestuurd aan het CBR. Op basis van deze verklaring heeft u een bericht ontvangen dat u gekeurd moet worden door een neuroloog. In dit bericht staan ZD-code(s) waarmee de neuroloog uw informatie snel en digitaal kan invullen en naar het CBR toe kan sturen.

U kunt nu een afspraak maken voor het invullen van het formulier met onze neuroloog.

Neem een printje van alle berichten en uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Daarnaast is het van belang dat onze neuroloog beschikt over recente en relevante medische informatie over uw aandoening. Daarom verzoeken wij u om de volgende gegevens (indien beschikbaar) mee te nemen:

 • samenvatting huisartsenjournaal met betrekking tot de aandoening waarvoor u gekeurd wordt (op te vragen bij uw huisarts);
 • meest recente specialistenbrief (op te vragen bij uw huisarts of behandelend specialist);
 • medicatie overzicht (op te vragen bij uw apotheek).

De neuroloog onderzoekt u en vult de formulieren in.

U mag de ingevulde formulieren altijd inzien.

Het CBR beoordeelt al uw informatie en via MijnCBR ontvangt u bericht. In veel situaties verloopt de beoordeling automatisch en krijgt u snel bericht. Actuele ínformatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn Gezondheidsverklaring?

Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest. Soms is er meer informatie nodig en wordt u nog doorverwezen naar een specialist.

Als het CBR alle informatie heeft die nodig is, volgt via Mijn CBR het bericht of u rijgeschikt bent en uw rijbewijs kunt verlengen. U kunt in Mijn CBR de status van uw aanvraag volgen en uw documenten inzien.

Het CBR heeft aangegeven dat u vanwege uw aandoening een medisch specialistische keuring moet ondergaan. Problemen met de gezondheid kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. 1 tot 2 op de 1000 verkeersongevallen wordt veroorzaakt door een plotselinge aandoening bij de bestuurder van een motorvoertuig. Daarom zijn er regels vastgesteld om de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen te beoordelen. De neuroloog geeft een onafhankelijk advies aan het CBR op basis van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Het CBR kan uw rijgeschiktheid om verschillende redenen beoordelen:

 • Rij-examen:
  Als u rij-examen doet, moet u eerst een Gezondheidsverklaring invullen. Als u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, wordt uw rijgeschiktheid verder onderzocht.
 • Vanaf 75 jaar:
  Bestuurders worden vanaf hun 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd. Dat is om de 5 jaar. Ouderen kunnen last krijgen van lichamelijke problemen die het rijden beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe fit oudere bestuurders zijn.
 • Rijbewijs C of D (groot rijbewijs):
  Als u een vrachtauto of bus bestuurt, zit u veel uren op de weg. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Hierdoor is er een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom gelden er zwaardere eisen aan de medische keuring bij groot rijbewijs. Als u rijbewijs C (vrachtauto) of D (bus) wilt aanvragen of verlengen, moet u een medische keuring laten doen door een door het CBR aangewezen arts.
 • Zelf aanvragen:
  Ook als u zelf twijfelt over uw rijgeschiktheid kunt u het CBR vragen om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR neemt dan een bindend besluit dat gevolgen heeft voor de geldigheid van uw rijbewijs.
 • Aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel, toenemend in ernst Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
 • Bewustzijnsstoornis (bijv. flauwvallen)
 • Dementie
 • Dwarslaesie
 • Epilepsie (vallende ziekte)
 • Gevoelstoornis van de benen/voet (neuropathie)
 • Hersendoorbloedingsstoornis in de vorm van een TIA of beroerte
 • Hersenbeschadiging van een trauma
 • Hersentumor
 • Misvorming van de hersenvaten met of zonder hersenbloeding
 • Multiple sclerose (MS)
 • Narcolepsie (slaapstoornis)
 • Overmatige slaperigheid
 • Polio met restverschijnselen
 • Spasticiteit (verhoogde spierspanning) verkregen in jeugd
 • Spieraandoening
 • Verminderd geestelijk functioneren, anders dan dementie (bijv. geheugenstoornis) zenuwbeschadiging na een trauma
 • Ziekte van Huntington
 • Ziekte van Parkison

Wij raden aan om minimaal 5 tot 6 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs de keuringsprocedure te starten. De responstijd van het CBR kan langer zijn wegens grote drukte. Wanneer u de Verklaring van Geschiktheid ontvangt, is deze 1 jaar geldig.

Het is belangrijk dat u uw goed voorbereid op uw keuring door de neuroloog. MKIN opereert onafhankelijk van het CBR, daarom hebben onze artsen de medische informatie die bij het CBR bekend is niet tot hun beschikking.

Tijdens de keuring zullen de volgende zaken worden besproken:

 • uw medische voorgeschiedenis;
 • welke klachten u ervaart;
 • uw medicijngebruik.

Wij verzoeken u om de volgende gegevens (indien beschikbaar) mee te nemen:

 1. Vraag bij uw apotheek een actueel medicatie overzicht op (ook als u geen medicatie gebruikt, dan een blanco lijst met alleen uw naam) en neem deze mee naar de keuring
 2. Vraag uw huisarts een samenvatting van uw huisartsenjournaal met betrekking tot de aandoening waarvoor u gekeurd wordt
 3. Vraag bij uw behandelend neuroloog (via de polikliniek) de meest recente specialistenbrief op
 4. Neem uw rijbewijs en/of identiteitsbewijs mee
 5. BELANGRIJK: per verwijzing heeft u een unieke ZD-code ontvangen, zonder deze code kan de neuroloog het rapport niet online bij CBR indienen.
 6. Neem alle andere keuringsverslagen en/of overige verwijzingen mee naar uw keuringsafspraak

En, indien van toepassing:
een recente uitdraai van CPAP apparaat (als u voor OSAS/apneu gekeurd wordt).

Lever de gegevens uiterlijk 2 dagen voor de keuring aan:

– via Cliënt portaal: U ontvangt in de week voorafgaand aan de keuring een aparte e-mail waarin wij u uitnodigen om een account aan te maken in onze beveiligde omgeving. Om een account aan te maken moet er een 06-nummer bij ons bekend zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie uiterlijk 2 dagen voor de keuringsdag via ons beveiligde cliënt portaal aan uw dossier toe te voegen.

– per post: Indien het voor u niet mogelijk is om de documenten digitaal aan te leveren dan kunt u de informatie per post aanleveren (MKIN, Postbus 17188, 1001 JD Amsterdam).

De neuroloog zal samen met u de vragen op het formulier van het CBR bespreken. Vervolgens zal er een gesprek zijn over uw klachten in het verleden en nu. De arts zal een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Deze zal bestaan uit testen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het testen van u ogen, gehoor, evenwicht en reflex. Het kan zijn dat u zich gedeeltelijk moet ontkleden.

De arts vult het rapport in middels de ZD-code die u van het CBR heeft ontvangen (staat vermeld op de verwijsbrief en het keuringsverslag). Zodra de arts het rapport heeft ingediend kunt u via Mijn CBR een kopie inzien.

U ontvangt binnen 4 weken na het indienen van het verslag bericht van het CBR. Indien de aangeleverde informatie voldoende is geweest voor de medisch adviseur van het CBR om een conclusie te stellen zal u direct uw uitslag horen. Indien de medische adviseur van het CBR meer informatie nodig heeft om uw rijgeschiktheid te beoordelen zal u verwezen worden naar een keurend arts of onafhankelijk specialist en/of wordt u uitgenodigd voor een rijtest.

Wordt u verwezen naar een neuroloog, internist en/of cardioloog, maak een keuringsafspraak met een specialist via MKIN 020 – 261 25 60.

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

De keuring duurt gemiddeld 20 minuten.

Binnen 4 weken na het indienen van het neurologisch rapport ontvangt u bericht of u uw rijbewijs mag verlengen of dat de medisch adviseur nog aanvullende informatie nodig heeft om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Soms verlangt het CBR nog een rijtest.

De KNMG-richtlijnen met betrekking tot keuringen schrijven voor dat artsen volgens de KNMG geen eigen patiënten voor het rijbewijs behoren te keuren.

Indien u een klacht heeft inzake de medisch specialistische keuring welke is uitgevoerd door een specialist aangesloten bij MKIN, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling

Neem gerust contact op met MKIN: 020 – 261 25 60 of via info@mkin.nl 

Aandachtig.

Wij begrijpen uw situatie.

Deskundig.

Wij geven u een eenduidig advies.

Oplossingsgericht.

Wij helpen u met het CBR proces.