FAQ2019-10-21T08:30:21+00:00

Veelgestelde Vragen.

De meest gestelde vragen kunt u hieronder lezen. Mocht u vraag er niet bijstaan, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Onze artsen keuren op verwijzing van het CBR.
Ons telefoonnummer is 020 – 261 25 60. 

Bij wie kan ik een vraag inzake de medische keuring stellen?2017-10-25T12:39:32+00:00

Indien u een vraag heeft inzake de medisch specialistische keuring stuurt u dan een e-mail naar info@mkin.nl of bel met 020-261 25 60

Wat moet ik doen als ik een klacht heb inzake de medische keuring?2017-10-25T12:40:35+00:00

Indien u een klacht heeft inzake de medisch specialistische keuring welke is uitgevoerd door een specialist aangesloten bij MKIN, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mkin.nl.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?2016-09-23T14:01:41+00:00

Bent u het niet eens met het besluit van het CBR, dan hebt u recht op een herkeuring. Neem daartoe binnen 4 weken schriftelijk contact op met het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Medische specials, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk. Voeg een kopie bij van het besluit over uw rijgeschiktheid.

Bij welke inwendige aandoeningen moet ik worden gekeurd?2019-10-18T17:02:00+00:00
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Dialyse, tevens voorstadium van dialyse
 • Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
 • Bloedziekte
 • Orgaantransplantatie
 • Diep veneuze trombose (ernstig)
Bij welke neurologische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2019-10-18T17:02:08+00:00
 • Aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel, toenemend in ernst Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
 • Bewustzijnsstoornis (bijv. flauwvallen)
 • Dementie
 • Dwarslaesie
 • Epilepsie (vallende ziekte)
 • Gevoelstoornis van de benen/voet (neuropathie)
 • Hersendoorbloedingsstoornis in de vorm van een TIA of beroerte
 • Hersenbeschadiging van een trauma
 • Hersentumor
 • Misvorming van de hersenvaten met of zonder hersenbloeding
 • Multiple sclerose (MS)
 • Narcolepsie (slaapstoornis)
 • Overmatige slaperigheid
 • Polio met restverschijnselen
 • Spasticiteit (verhoogde spierspanning) verkregen in jeugd
 • Spieraandoening
 • Verminderd geestelijk functioneren, anders dan dementie (bijv. geheugenstoornis) zenuwbeschadiging na een trauma
 • Ziekte van Huntington
 • Ziekte van Parkison
Hoe lang duurt het voordat ik weer mag rijden?2018-11-13T12:04:37+00:00

Er zijn 2 opties:

1) Het CBR heeft u een onderzoek opgelegd. U mag doorrijden totdat de uitslag van het onderzoek bekend is.

2) Het CBR heeft de geldigheid van uw rijbewijs opgeschort en u een onderzoek opgelegd. U mag niet rijden.

Mocht u het niet zeker weten, neemt u dan contact op met het CBR 088 – 227 77 00 www.cbr.nl.

Wie beslist over uw rijgeschiktheid?2016-09-23T13:57:13+00:00

Aan de hand van de bevindingen zal de medisch specialist een advies geven aan het CBR. Op basis van dit neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over uw geschiktheid of over eventueel verder onderzoek zoals het afnemen van een rijtest.

Hoe lang duurt een keuring?2017-12-29T12:54:34+00:00

In de regel duurt een keuring in verband met de Gezondheidsverklaring tussen de 20 en 30 minuten. Een Vorderingskeuring duurt langer, namelijk tussen de 40 en 60 minuten.

Wat moet ik meenemen naar een medische keuring?2016-09-23T13:56:20+00:00

Om de keuring zo spoedig mogelijk te laten verlopen, dient u geldig legitimatiebewijs, eventueel uw (lees)bril en een overzicht van u medicijnen mee te nemen.

Welke onderzoeken worden er gedaan tijdens de keuring?2016-09-23T13:54:27+00:00

Het lichamelijk onderzoek zal bestaan uit testen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het testen van u ogen, gehoor, evenwicht en reflex.

Welke vragen worden er gesteld door de medisch specialist?2016-09-23T13:52:02+00:00

Alle vragen en onderzoeken die gericht zijn op uw lichamelijke gezondheid. Ook medicijngebruik en de eventuele sterkte van uw bril of lenzen worden besproken.

Moet ik mij uitkleden tijdens de keuring?2016-09-23T13:36:29+00:00

Het kan zijn dat de arts vraagt aan u om kledingstukken uit te trekken in verband met het lichamelijk onderzoek.

Wat houdt de keuring in?2016-09-23T13:35:38+00:00

Een keuring bestaat uit een gesprek met de medisch specialist waarin uw medische voorgeschiedenis wordt besproken. Vervolgens zal er in veel gevallen lichamelijk onderzoek worden verricht om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen.

Wat kost een keuring?2020-01-10T09:06:52+00:00

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt tarieven en prestaties vast voor de medisch specialistische keuring voor een rijbewijs. Het tarief voor 2020 is opgebouwd uit 2 delen:

Basistarief
Het basistarief bedraagt 88,97 euro ex BTW bestaat uit 15 minuten indirecte tijd en 15 minuten directe keuringstijd. De indirecte tijd bestaat onder andere uit de administratietijd, het opstellen van het rapport, het interpreteren van informatie en correspondentie en afhandeling van de procedure mbt inzage-, correctie en blokkeringsrecht. De directe keuringstijd is de tijd die gemoeid is met de daadwerkelijke keuring (het medisch onderzoek).

Keuring in het kader van de Gezondsheidsverklaring

Keuring door internist
Toeslag directe tijd en Toeslag indirecte tijd
De medische keuring in verband met de gezondheidsverklaring door een internist neemt gemiddeld 20 minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat er dan een toeslag in rekening gebracht kan worden van 44,48 euro ex BTW.

Het totaal tarief bedraagt 133,47 exclusief 21% BTW en 161,50 euro inclusief 21% BTW.

Keuring door neuroloog
Toeslag directe tijd en Toeslag indirecte tijd
De medische keuring in verband met de gezondheidsverklaring door een internist neemt gemiddeld 20 minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat er dan een toeslag in rekening gebracht kan worden van 44,48 euro ex BTW. Tevens geldt er een toeslag voor indirecte tijd van 10,76 euro ex BTW.

Het totaal tarief bedraagt 144,21 exclusief 21% BTW en 174,50 euro inclusief 21% BTW.

Keuring in het kader van de Vordering

Keuring door internist
Toeslag directe tijd en Toeslag indirecte tijd
De medische keuring in verband met een vordering neemt gemiddeld 40 minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat er dan een toeslag in rekening gebracht kan worden van 161,50 euro inclusief 21% BTW.

Het totaal tarief bedraagt 266,94 euro exclusief 21% BTW en 323,00 euro inclusief 21% BTW.

Keuring door neuroloog
Toeslag directe tijd en Toeslag indirecte tijd
De medische keuring in verband met een vordering neemt gemiddeld 40 minuten directe tijd in beslag. De NZa stelt dat er dan een toeslag in rekening gebracht kan worden van 161,50 euro inclusief 21% BTW. Tevens geldt er een toeslag voor indirecte tijd van 131,99 euro ex BTW.

Het totaal tarief bedraagt 309,92 euro exclusief 21% BTW en 375,00 euro inclusief 21% BTW.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een keuring?2016-09-23T12:40:47+00:00

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 020 – 261 25 60 het contact formulier invullen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Waarom moet ik gekeurd worden door een Medisch Specialist?2016-09-23T13:55:31+00:00

Het CBR heeft aangegeven dat u vanwege uw aandoening een medisch specialistische keuring moet ondergaan. Problemen met de gezondheid kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden.1 tot 2 op de 1000 verkeersongevallen wordt veroorzaakt door een plotselinge aandoening bij de bestuurder van een motorvoertuig. Daarom zijn er regels vastgesteld om de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen te beoordelen.

Kan ik mij laten keuren door mijn eigen medisch specialist?2016-09-19T15:33:59+00:00

De KNMG-richtlijnen met betrekking tot keuringen schrijven voor dat artsen volgens de KNMG geen eigen patiënten voor het rijbewijs behoren te keuren.

Maak een Afspraak

Vul uw naam, telefoonnummer en terugbelmoment in en wij nemen contact met u op.

U kunt ons ook bellen: 020 – 261 25 60.

  Go to Top