MKiN | FAQ2023-03-07T22:51:18+01:00

De antwoorden op de meest gestelde vragen

Ons belangrijkste doel is om mensen zo goed mogelijk te helpen tijdens dit ingewikkelde proces van het beoordelen van de rijgeschiktheid. Mensen hebben vaak meerdere verwijzingen ontvangen van het CBR. Soms gaat het om een verslag en soms gaat het over een rapport. U weet soms zelf niet eens waarom u moet worden gekeurd. Wij helpen u met het verduidelijken van uw proces, ondersteunen daarnaast bij het opvragen van de relevante medische gegevens en wij kunnen bijstaan in uw contact met het CBR.

Mocht het antwoord op uw vraag hieronder zijn gegeven, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen op 020 – 261 25 60 of via info@mkin.nl.

Wie beslist over uw rijgeschiktheid?2016-09-23T13:57:13+01:00

Aan de hand van de bevindingen zal de medisch specialist een advies geven aan het CBR. Op basis van dit neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over uw geschiktheid of over eventueel verder onderzoek zoals het afnemen van een rijtest.

Welke vragen worden er gesteld door de medisch specialist?2016-09-23T13:52:02+01:00

Alle vragen en onderzoeken die gericht zijn op uw lichamelijke gezondheid. Ook medicijngebruik en de eventuele sterkte van uw bril of lenzen worden besproken.

Welke onderzoeken worden er gedaan tijdens de keuring?2016-09-23T13:54:27+01:00

Het lichamelijk onderzoek zal bestaan uit testen om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het testen van u ogen, gehoor, evenwicht en reflex.

Wat moet ik meenemen naar een medische keuring?2016-09-23T13:56:20+01:00

Om de keuring zo spoedig mogelijk te laten verlopen, dient u geldig legitimatiebewijs, eventueel uw (lees)bril en een overzicht van u medicijnen mee te nemen.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb inzake de medische keuring?2022-02-26T21:36:42+01:00

Indien u een klacht heeft inzake de medisch specialistische keuring welke is uitgevoerd door een specialist aangesloten bij MKIN, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.een e-mail sturen naar info@mkin.nl.

Wat kost een keuring?2023-02-06T21:51:07+01:00
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?2022-03-17T16:51:57+01:00

Bent u het niet eens met het besluit van het CBR, dan hebt u recht op een herkeuring. Neem daartoe binnen 4 weken schriftelijk contact op met het CBR, divisie Rijgeschiktheid, afdeling Medische specials, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk. Voeg een kopie bij van het besluit over uw rijgeschiktheid. U kunt ook mailen naar herkeuringen@cbr.nl.

Klik hier voor meer informatie van het CBR.

Wat houdt de keuring in?2016-09-23T13:35:38+01:00

Een keuring bestaat uit een gesprek met de medisch specialist waarin uw medische voorgeschiedenis wordt besproken. Vervolgens zal er in veel gevallen lichamelijk onderzoek worden verricht om te bekijken of en in welke mate uw eventuele aandoening invloed kan hebben op uw waarneming, bewustzijn en reactievermogen.

Waarom moet ik gekeurd worden door een Medisch Specialist?2016-09-23T13:55:31+01:00

Het CBR heeft aangegeven dat u vanwege uw aandoening een medisch specialistische keuring moet ondergaan. Problemen met de gezondheid kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden.1 tot 2 op de 1000 verkeersongevallen wordt veroorzaakt door een plotselinge aandoening bij de bestuurder van een motorvoertuig. Daarom zijn er regels vastgesteld om de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen te beoordelen.

Moet ik mij uitkleden tijdens de keuring?2016-09-23T13:36:29+01:00

Het kan zijn dat de arts vraagt aan u om kledingstukken uit te trekken in verband met het lichamelijk onderzoek.

Kan ik mij laten keuren door mijn eigen medisch specialist?2016-09-19T15:33:59+01:00

De KNMG-richtlijnen met betrekking tot keuringen schrijven voor dat artsen volgens de KNMG geen eigen patiënten voor het rijbewijs behoren te keuren.

Hoe lang duurt het voordat ik weer mag rijden?2018-11-13T12:04:37+01:00

Er zijn 2 opties:

1) Het CBR heeft u een onderzoek opgelegd. U mag doorrijden totdat de uitslag van het onderzoek bekend is.

2) Het CBR heeft de geldigheid van uw rijbewijs opgeschort en u een onderzoek opgelegd. U mag niet rijden.

Mocht u het niet zeker weten, neemt u dan contact op met het CBR 088 – 227 77 00 www.cbr.nl.

Hoe lang duurt een keuring?2022-01-12T09:24:15+01:00

In de regel duurt een keuring in verband met de Gezondheidsverklaring tussen de 20 en 30 minuten. Een keuring in het kader van een Mededeling duurt langer, namelijk tussen de 40 en 60 minuten.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een keuring?2022-02-26T21:35:30+01:00

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 020 – 261 25 60. Of maak online een afspraak.

Bij wie kan ik een vraag inzake de medische keuring stellen?2022-07-01T10:49:22+01:00

Indien u een vraag heeft inzake de medisch specialistische keuring stuurt u dan een e-mail naar info@mkin.nl of bel met 020-261 25 60.

Bij welke psychiatrische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2022-10-06T10:39:56+01:00
 • AD(H)D
 • Angststoornis
 • Autismespectrumstoornis (Autisme, PDD-NOS, Asperger)
 • Depressie
 • Manische depressie
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Waanstoornis
 • Misbruik van alcohol en/of drugs
Bij welke neurologische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2019-10-18T17:02:08+01:00
 • Aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel, toenemend in ernst Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)
 • Bewustzijnsstoornis (bijv. flauwvallen)
 • Dementie
 • Dwarslaesie
 • Epilepsie (vallende ziekte)
 • Gevoelstoornis van de benen/voet (neuropathie)
 • Hersendoorbloedingsstoornis in de vorm van een TIA of beroerte
 • Hersenbeschadiging van een trauma
 • Hersentumor
 • Misvorming van de hersenvaten met of zonder hersenbloeding
 • Multiple sclerose (MS)
 • Narcolepsie (slaapstoornis)
 • Overmatige slaperigheid
 • Polio met restverschijnselen
 • Spasticiteit (verhoogde spierspanning) verkregen in jeugd
 • Spieraandoening
 • Verminderd geestelijk functioneren, anders dan dementie (bijv. geheugenstoornis) zenuwbeschadiging na een trauma
 • Ziekte van Huntington
 • Ziekte van Parkison
Bij welke inwendige aandoeningen moet ik worden gekeurd?2019-10-18T17:02:00+01:00
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Dialyse, tevens voorstadium van dialyse
 • Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
 • Bloedziekte
 • Orgaantransplantatie
 • Diep veneuze trombose (ernstig)
Bij welke cardiologische aandoeningen moet ik worden gekeurd?2022-02-26T20:46:40+01:00
 • Aangeboren gebreken van hart en grote vaten
 • Angina pectoris (pijn op de borst)Bewustzijnsstoornis
 • Bypass
 • Cardiomyopathie (hartspierziekte)
 • Chronisch hartfalen
 • Dotterbehandeling
 • Hartinfarct
 • Hartklepafwijking
 • Hartritmestoornis
 • ICD
 • Geleidelingsstoornis van het hart
 • Kransvatlijden
 • Pacemaker

 

Aandachtig

Wij begrijpen uw situatie

Deskundig

Wij geven u een eenduidig advies

Oplossingsgericht

Wij helpen u met het CBR proces

Ga naar de bovenkant