Graag vragen wij uw medische gegevens uiterlijk 5 dagen voor de keuring aan te leveren.