MKIN opereert onafhankelijk van het CBR, daarom hebben onze artsen de medische informatie die bij het CBR wel bekend is niet tot hun beschikking. Zonder informatie kan onze arts u niet keuren. U kunt de gegevens opvragen bij uw huisarts, de polikliniek van uw ziekenhuis, uw apotheek en/of uw opticien. Wij verzoeken u om de gegevens (indien van toepassing) vóór de rijbewijskeuring aan te leveren.

De belangrijkste gegevens zijn:

1) Meest recente verslag van uw behandelend specialist (als u in de afgelopen 10 jaar bij een specialist bent geweest);
2) Actueel medicatieoverzicht;
3) De verwijsbrief van het CBR inclusief de ZD code.