Er zijn 2 opties:

1) Het CBR heeft u een onderzoek opgelegd. U mag doorrijden totdat de uitslag van het onderzoek bekend is.

2) Het CBR heeft de geldigheid van uw rijbewijs opgeschort en u een onderzoek opgelegd. U mag niet rijden.

Mocht u het niet zeker weten, neemt u dan contact op met het CBR 088 – 227 77 00.