Medisch KeuringsInstituut Nederland

MKiN start met keuringen in het kader van Mededelingen Psychiatrie

2024-04-12T14:37:33+01:00

Vanaf heden is het mogelijk om bij MKiN een afspraak te maken voor een verplicht specialistisch onderzoek in het kader een Mededeling Psychiatrie. Dit is bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een vermoeden op alcohol- en/of drugsmisbruik of psychisch functioneren. Dit verplichte onderzoek, de mededelingenprocedure, is een essentieel onderdeel van het waarborgen van verkeersveiligheid. Het CBR ontvangt een mededeling van een vermoeden van ongeschiktheid van derden. Dit kan een mededeling van de politie zijn of een mededeling gebaseerd op [...]

Kosten van de rijbewijskeuring uitgelegd

2024-04-08T08:40:32+01:00

Een rijbewijskeuring is een medische beoordeling die vereist kan zijn voor het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs, vooral voor oudere bestuurders of bestuurders met bepaalde medische aandoeningen. Deze keuringen worden uitgevoerd om de veiligheid op de weg te waarborgen door te controleren of een bestuurder medisch geschikt is om een voertuig te besturen. De kosten van een rijbewijskeuring kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de locatie, de zorgverlener die de keuring uitvoert en het type keuring dat [...]

Zijn de kosten van de rijbewijskeuring aftrekbaar voor de belasting?

2024-02-13T16:32:18+01:00

Veel mensen met een ziekte of beperking en veel ouderen hebben hoge kosten voor het gewone dagelijkse leefvervoer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet lopen of fietsen, zoals anderen. Had u in 2023 vanwege uw ziekte of beperking (of vanwege de ziekte of beperking van uw kind) hogere vervoerskosten dan anderen, dan bestaat de mogelijkheid de meerkosten hiervan op te voeren als zorgkosten. Er geldt daarbij een vergelijkingsmaatstaf. U moet aantonen dat u in 2023 meer hebt uitgegeven aan uw vervoer [...]

De gevolgen van OSAS/slaapapneu op autorijden

2024-01-14T15:08:30+01:00

Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS), een aandoening waarbij de ademhaling herhaaldelijk stopt en start tijdens de slaap, kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de invloed van slaapapneu op het rijgedrag. Mensen met onbehandelde slaapapneu ervaren vaak vermoeidheid en slaperigheid overdag, wat een aanzienlijke risicofactor kan zijn tijdens het autorijden. De herhaalde onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap leiden tot een verstoorde nachtrust, wat resulteert in verminderde alertheid [...]

Beroepschauffeur en diabetes

2023-12-06T21:14:37+01:00

Mensen met diabetes die een groot rijbewijs willen verkrijgen of willen behouden, moeten extra aandacht besteden aan hun gezondheid en veiligheid op de weg. Het verkrijgen en behouden van een groot rijbewijs, zoals een vrachtwagen-, bus- of taxirijbewijs, vereist vaak een medische keuring, waarbij ook de controle van diabetesmanagement een rol speelt. Diabetes kan invloed hebben op het rijgedrag en de algehele gezondheid van een persoon. Het is essentieel dat mensen met diabetes hun bloedsuikerspiegel goed onder controle houden [...]

Auto rijden en Parkinson

2023-10-30T09:47:34+01:00

In Nederland, zoals in veel andere landen, staat de verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Mensen met Parkinson, een neurodegeneratieve aandoening, moeten extra aandacht besteden aan hun rijgeschiktheid vanwege de specifieke risico's die de ziekte met zich meebrengt. Een van de grootste zorgen is de invloed van Parkinson op motorische vaardigheden. Symptomen zoals trillen, spierstijfheid en bewegingsvertraging kunnen de rijvaardigheid en rijgeschiktheid beïnvloeden. In Nederland is het daarom verplicht dat mensen met Parkinson regelmatig medisch worden gekeurd door een neuroloog [...]

Waarom moeten mensen met ADHD worden gekeurd?

2023-10-07T08:34:46+01:00

Voor veel mensen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is de het beoordelen van de rijgeschiktheid een gevoelig onderwerp. ADHD is een neurobiologische aandoening die wordt gekenmerkt door symptomen zoals aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen kunnen de rijvaardigheid van individuen met ADHD beïnvloeden en potentiële risico's met zich meebrengen voor henzelf en anderen op de weg. Het is belangrijk dat mensen met ADHD zich bewust zijn van de impact van hun aandoening op hun vermogen om veilig te [...]

MijnKeuring verbeterd!

2024-06-13T20:55:58+01:00

Ons vernieuwde klantenportaal MijnKeuring is verbeterd en biedt talloze voordelen voor u. In een tijdperk waarin digitale communicatie en informatie-uitwisseling de norm zijn geworden, is het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens van het grootste belang. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het gebruik van MijnKeuring: Veiligheid van uw gegevens: MijnKeuring biedt geavanceerde beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen cyberaanvallen, hackers en datalekken. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens in goede handen [...]

Bloed en urine testen uitgelegd

2024-05-06T14:57:50+01:00

Als u in het verleden door de politie bent aangehouden met een te hoog alcoholgehalte of onder invloed van drugs dan moet u uw bloed en/of urine laten testen bij een laboratorium.  Met deze test beoordeelt het CBR of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Dit kan betekenen dat u een verslaving heeft. Tijdens de test wordt gekeken of dit wel of niet klopt. De test vindt plaats maximaal 2 weken voordat u wordt gekeurd bij de psychiater. [...]

Dementie en Rijgeschiktheid: Een ingewikkelde balans

2023-07-20T19:44:11+01:00

In onze vergrijzende samenleving is dementie een veelvoorkomende aandoening geworden. Naarmate het aantal mensen met dementie toeneemt, rijst de vraag naar rijgeschiktheid en de veiligheid op de weg. Het is een moeilijk onderwerp dat een balans vereist tussen de zelfstandigheid van een persoon met dementie en de bescherming van de rijveiligheid. Dementie is een aandoening die de cognitieve functies aantast, waaronder geheugen, oordeel, aandacht en ruimtelijk inzicht. Deze symptomen kunnen van invloed zijn op het vermogen van een persoon [...]

Ga naar de bovenkant